Microindustrializare

Obiectivul Programului Naţional multianual de Microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare

Beneficii

  • maxim 450.000 lei nerambursabili (maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului);

Beneficii

  • minim 50.000 lei contribuţie proprie (minim 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului).

Beneficii

  • Cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului sunt cheltuieli eligibile în cadrul programului și se pot deconta din acesta.

Microintreprinderi

Ai o Microintreprindere si vrei sa beneficiezi de Finantare? Completeaza formularul de Contact!

Intreprinderi Mijlocii

Ai o Intreprindere Mijlocie si vrei sa beneficiezi de Finantare? Completeaza formularul de Contact!

Intreprinderi Mici

Ai o Intreprindere Mica si vrei sa beneficiezi de Finantare? Completeaza formularul de Contact!

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 

Industria alimentară

Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

Fabricarea produselor textile;

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

Industria metalurgică;

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

Fabricarea echipamentelor electrice;

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

Fabricarea de mobilă;

Fabricarea de mobilă;