Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Program Comert 2017

 

Descriere program:

Schema de minimis urmăreşte:

    - întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;

    - dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

 

Pot aplica la acest program operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii), respectiv societăţi si societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ o serie de criterii de eligibilitate stipulate în procedură și au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii  şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;

 

Ce oferă programul:

maxim 250.000 lei nerambursabili - maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA);

- minim 27.778 lei contribuţie proprie - minim 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Puteți solicita și înlocuirea componentei de aport propriu cu componentă de credit.

Puteți opta pentru implementarea planului de afaceri cu componentă de credit.

 

  •  Cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului sunt cheltuieli eligibile în cadrul programului și se pot deconta din acesta.

 

PROCEDURA de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă se găsește aici.

Perioada de inscriere este deschisa din data de 16.08.2017 pana in 29.08.2017.